เชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชน เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงสัปดาห์นี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 14-19 มีนาคม 2560 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ ขณะนี้ ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ทราบ โดยให้เน้นย้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ปลอดภัยจากอากาศแปรปรวน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงให้ตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนน พื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันการล้มทับ ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งนี้ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน โดยให้จัดชุดร่วมเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย พร้อมปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ขอให้ทุกอำเภอรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเสียหายเบื้องต้นมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-1470 และ 0-5321-5720 เพื่อที่จะได้เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
 
14 มีนาคม 2560 , 17:46 น. , อ่าน 92  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด