ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับนายอำเภอทุกแห่งปรับยุทธวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน อย่างใกล้ชิด กำชับนายอำเภอทุกแห่ง ปรับยุทธวิธีการทำงาน จัดชุดลาดตระเวนแบบบูรณาการร่วมกันทุกหน่วย เน้นพื้นที่สุ่มเสียง และเกิดไฟไหม้ซ้ำ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุม ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า ทุกวันจันทร์ เพื่อวิเคราะห์ และปรับยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่ รวมถึงให้นายอำเภอทั้ง 25 แห่ง ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับอำเภอ ได้รับทราบข้อมูล และนำแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนข้อสั่งการของจังหวัดลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างชัดเจน โดยเมื่อวันที่ 13 มี.ค.2560 ที่ผ่านมา พบสถิติจำนวนครั้งของการเกิดจุดความร้อน หรือ Hotspot มากกว่าปีที่แล้วถึง 3 เท่า แต่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM10 เกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอโซนใต้ ได้แก่ ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย แม่แจ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ ยังพบการเผาไหม้ในพื้นที่เขตป่าสงวน และป่าอนุรักษ์ ส่วนด้านอำเภอแม่ออน และอำเภอสันกำแพง พบการเกิดไฟไหม้จุดเดิมประจำ จึงได้ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เน้นการเดินลาดตระเวนร่วมกันระหว่างสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดตั้งตัวแทนรับผิดชอบรายอำเภอ ประสานการปฏิบัติงานกับนายอำเภอ พร้อมปรับยุทธวิธีเน้นพื้นที่สุ่มเสี่ยง วิเคราะห์เวลาการเกิดไฟ และการดับไฟต้องดับให้สนิททุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปะทุขึ้นอีก ล่าสุด มณฑลทหารบกที่ 33 ได้สนับสนุนกำลังทหาร 20 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่แล้วใน 20 อำเภอ ส่วนอำเภอชายแดน 5 อำเภออยู่ในความดูแลของกองกำลังผาเมือง ด้านตำรวจภูธรภาค 5 ได้สั่งการร้อยเวรฯ สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนหาหลักฐานและสาเหตุของการเผา โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ- ปุย ซึ่งเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งได้บูรณาการวางแผนจัดกำลังลาดตระเวนอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษแล้ว
 
15 มีนาคม 2560 , 09:21 น. , อ่าน 92  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด