กอ.รมน. อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  
    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายงานป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ พลตรีจรูญ อินทร์สนอง ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ตามพันธกรณีระหว่างประเทศและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายงานป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านพลตรีจรูญ อินทร์สนอง กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย อยู่ในสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกา จัดให้ไทยอยู่ในระดับ PWL (Priority Watch List) คือ เป็นประเทศที่ต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าเลียนแบบเป็นจำนวนมาก อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แว่นตา และนาฬิกา ซึ่งมีการวางจำหน่ายอย่างเปิดเผย ทั้งในห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด และสื่อสังคมออนไลน์ โดยสินค้าเหล่านี้ มีคุณภาพต่ำ ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย เป็นที่นิยมกว้างขวาง คนจำนวนมากมองว่าไม่มีความสำคัญ แต่โดยแท้จริง เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคน ต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
ขณะที่ นางภูษณิศ ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์มาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อสินค้าทุกประเภทที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
สำหรับปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สร้างเงื่อนไข ข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนำมาเกี่ยวพันกับการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และระบบเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม รัฐบาลไทยจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไปจากประเทศไทย
 
15 มีนาคม 2560 , 18:30 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด