จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

  
    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม พัฒนาองค์ความรู้ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้การแก้ไขข้อพิพาทมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามภารกิจ 5 ด้านประจำปี 2560 โดยมีผู้นำชุมชน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 42 ศูนย์ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ออน และสารภี เข้าร่วมการอบรมกว่า 120 คน
ทางด้านนายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดแนวทางให้มีการประสานการทำงานของศูนย์ดำรงธรรม กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยจะดำเนินการจัดอบรมทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เรียกว่า ยุติธรรมชุมชน ต้องการให้ผู้นำชุมชนรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเพื่อที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในชุมชนได้สะดวกยิ่งขึ้น เน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน และกระบวนการป้องกัน เปรียบเสมือนเป็นกระทรวงยุติธรรมเล็ก ๆ ในชุมชนทำหน้าที่แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือ คู่กรณีกับชุมชนต้องมีส่วนร่วมโดยอาศัยรูปแบบของค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตของกฎหมายบ้านเมือง และได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นในที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 209 ศูนย์ ในพื้นที่ 25 อำเภอ โดยแบ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 22 อำเภอ จำนวน 188 ศูนย์ และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอไชยปราการ ฝาง และแม่อาย จำนวน 21 ศูนย์
 
16 มีนาคม 2560 , 17:01 น. , อ่าน 91  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย