ศป.ปส.ชน. นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน ทำดีเพื่อพ่อ เปิดจุดให้บริการประชาชน

  
    ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 เปิดจุดบริการประชาชนซ่อมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และตัดผมฟรี หลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม บำบัดและฟื้นฟู
ที่บริเวณตลาดนัดข้างโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่เข้ามาฝึกอาชีพตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จำนวน 10 คน ที่จบหลักสูตรการฝึกอบรม บำบัดและฟื้นฟู “ทำความดีเพื่อพ่อ” เปิดจุดบริการประชาชนซ่อมรถจักรยานยนต์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการตัดผมฟรี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนนำอุปกรณ์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์มารับบริการเป็นจำนวนมาก
ทางด้านพันเอกเสด็จ บัณฑิต รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้นำผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่เข้ามารับการฝึกอาชีพต่อ จำนวน 10 คน มาเปิดจุดให้บริการประชาชนซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมให้บริการตัดผมฟรี ให้กับพี่น้องประชาชน โดยการบริการเปลี่ยนยางและถ่ายน้ำมันเครื่องให้รถจักรยานยนต์ฟรี โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นการทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน และยังสามารถนำอาชีพที่ได้รับการฝึกฝนไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาได้อีกด้วย และหวังว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมและบำบัดฟื้นฟูแล้ว จะไม่กลับไปเสพซ้ำอีก จะมีชีวิตใหม่ที่สดใส มีอนาคต มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จะเปิดค่ายบำบัดพื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยรับผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดจาก 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายจะทำการเปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินเดือนละ 1 รุ่น รุ่นละ 100 คน จำนวน 10 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,000 คน
 
17 มีนาคม 2560 , 15:07 น. , อ่าน 121  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย