ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำคิวอาร์โค้ดควบคุมคุณภาพรถสี่ล้อแดง ยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำร่องยกระดับมาตรฐานรถบริการสาธารณะในจังหวัด โดยเฉพาะรถสี่ล้อแดงหลังพบข้อร้องเรียนมากมาย เริ่มนำคิวอาร์โค้ดเข้ามาใช้ควบคุมรถสี่ล้อแดงเป็นกลุ่มแรก เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำร่องยกระดับมาตรฐานรถบริการสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ภายหลังพบปัญหาข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก โดยจะนำร่องแก้ไขปัญหารถบริการสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งรถสี่ล้อแดง รถสามล้อเครื่อง รถแท๊กซี่มิเตอร์ และรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งระหว่างอำเภอ ซึ่งข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาที่ยังขาดมาตรฐานของการให้บริการ โดยสื่อสังคมออนไลน์โลกได้นำข้อร้องเรียน ข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไปวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ จึงได้จัดโครงการจัดอบรม พนักงานขับรถสาธารณะ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีเป้าหมายอบรมทุกวันศุกร์ จะแบ่งการอบรมออกเป็นรุ่นละ 100 คน จนครบจำนวนของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมเบื้องต้นในแต่ละรุ่น จะมีป้ายสติ๊กเกอร์ติดให้เห็นชัดเจน โดยระบุชื่อ หมายเลขทะเบียนรถ ภาพถ่ายผู้ขับรถ ติดไว้ที่มุมซ้ายด้านในตัวรถ พร้อมหมายเลขสายด่วน 1584 และคิวอาร์โค้ดที่จะระบุตัวตน ผู้โดยสารสามารถร้องเรียน หรือติชม ผ่านระบบของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ทันที อีกทั้งผู้ใช้บริการจะสะดวกเมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดไว้ หากกรณีเกิดปัญหา ลืมสิ่งของ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะร้องเรียนได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับเว็ปไชต์จัดทำไว้รองรับ และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย
 
18 มีนาคม 2560 , 16:15 น. , อ่าน 49  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย