นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือน ประชาชนระวังโรคที่มักเกิดในช่วงฤดูร้อน

  
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ป้องกันตัวเองจากโรคที่มาพร้อมฤดูร้อน นำพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระยะนี้เป็นช่วงที่อยู่ในฤดูร้อน เชื้อโรคเจริญเติบโตเร็ว อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อหลายชนิด ขอให้ประชาชน ดูแลเรื่องความสะอาดของน้ำและอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ส่วนผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เป็นประจำทุกปี ซึ่งจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 พบว่า ประชาชนป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วงมากที่สุด จำนวน 5,585 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 928 ราย ไทฟอยด์ จำนวน 5 ราย และ โรคบิด จำนวน 54 ราย ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อทางน้ำและอาหารที่รับประทานทั้งสิ้น วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ต้องระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่มื้อต่อมื้อ อาหารที่เหลือจากการบริโภคควรเก็บในตู้เย็นและนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนนำมารับประทานอีก สำหรับการบริโภคน้ำดื่มขอแนะนำให้ดื่มน้ำต้มสุก การบริโภคน้ำแข็งควรเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดที่มีภาชนะปกปิดสะอาด ไม่ควรนำน้ำแข็งที่แช่รวมกับอาหารอื่นมารับประทาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและภายหลังการขับถ่าย “ล้างมือทุกครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค”ควรกำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหาร ในบ้านและบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงนำโรค หากพบว่าคนในบ้านเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ควรรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ หรือ น้ำข้าว ข้าวต้ม หรือน้ำแกงจืด โดยกินทีละน้อยแต่บ่อย ๆ หรือกินทุกครั้งที่ถ่ายเหลวไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง และถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ที่ถูกต้อง
สำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัข และแมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งโรคนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ สำหรับปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัดต้องล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่ กักขังสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน และไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง
 
19 มีนาคม 2560 , 10:51 น. , อ่าน 101  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย