จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา ระหว่างวันที่ 6 -10 เมษายน 2560
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา The Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup Tour of Thailand 2017 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 -10 เมษายน 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และประเภทหญิง ซึ่งในวันที่ 6 เมษายน 2560 จะเป็นการแข่งขันประเภททีมชาย ระยะทาง 135 km. เส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นจากบริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง ปั่นผ่านจังหวัดลำพูน และเข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพิธีเปิดการแข่งขัน จะมีขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้จะมีการปล่อยตัวการแข่งขันประเภททีมหญิง ระยะทาง 102 กิโลเมตร เริ่มต้นจากบริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยปั่นไปเข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในวันที่ 9 เมษายน 2560 จะมีการแข่งขันในประเภททีมหญิง ระยะทาง 66 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยจะปั่นไปเข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 10 เมษายน 2560 จะเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงระยะทาง 85 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ปั่นไปตามเส้นทางไนท์บาซ่า สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง วัดพระธาตุดอยคำ โครงการหลวงทุ่งเริง อำเภอสะเมิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าเส้นชัยบริเวณหน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา The Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup Tour of Thailand 2017 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศ โดยจะมีนักปั่นจากต่างประเทศกว่า 10 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ในฐานะเจ้าบ้าน ร่วมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่มาเยือน ร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาไทย ตลอดเส้นทางการแข่งขันในครั้งนี้
 
19 มีนาคม 2560 , 16:56 น. , อ่าน 63  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย