จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนาระดมความคิดเห็นแผนปฏิบัติการในพื้นที่ด้านการจัดการที่ดิน ป่า และหมอกควัน ผ่านบทเพลง

  
    อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนาระดมความคิดเห็น แผนปฏิบัติการในพื้นที่ด้านการจัดการ ที่ดิน ป่า และหมอกควัน ผ่านบทเพลงในบรรยากาศใต้ป่าสน “บทกวี ดนตรี ป่าสน วิถีคนบนต้นน้ำ” ดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเฝ้าระวัง 60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน อำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยได้จัดชุดออกลาดตระเวนในป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เพื่อไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ ทั้งนี้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้เตรียมการจัดเสวนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนปฏิบัติการในพื้นที่ด้านการจัดการที่ดิน ป่า และหมอกควัน เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นครั้งแรกของการเสวนาผ่านบทเพลงในบรรยากาศใต้ป่าสน บทกวี ดนตรี ป่าสน วิถีคนบนต้นน้ำ ที่โครงการหลวงวัดจันทร์ ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ตลอดจนมีกิจกรรมสมทบทุนเพื่อกองทุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำมูเซอคี และกองทุนเพื่อคนพิการในพื้นที่อีกด้วย สำหรับผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ศูนย์วิจัยเพื่อการบริหารและการพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 087-1739553, 093-2891689 และ 088-4108819
 
20 มีนาคม 2560 , 17:19 น. , อ่าน 118  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด