อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงกว่า 500 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยเฉพาะแถบที่มีภูเขาสูงเช่นเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ระวังภัยดินถล่ม

  
     นายอรรถ สมร่าง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ประชาชนต้องระมัดระวังภาวะดินถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีการประกาศเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนต้องประสานทำความเข้าใจเตรียมการอพยพโยกย้ายผู้คน และวางมาตรการช่วยเหลือ ทั้งนี้พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มทั่วประเทศมีมากกว่า 500 หมู่บ้านทั่วประเทศโดยเฉพาะบนพื้นที่สูง ภูเขา เช่น เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวด้วยว่า สาเหตุหลักของการเกิดดินถล่มนั้นเกิดจากภูเขาหัวโล้น เพราะประชาชนไปเปิดพื้นที่บนภูเขาอย่างไร้ระบบ ทำให้ไม่มีต้นไม้ปกคลุมเพื่อชะลอการไหลของน้ำ ในระยะต่อไปรัฐบาลจะเร่งปลูกพืชคลุมดิน เร่งปลูกป่า และใช้ที่ดินแบบอนุรักษ์ เพื่อแก้ปัญหา ระยะยาว
 
, อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่