สวนใต้ร่มยางจัดให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองร่วมสนุกเป็นการอื่นเครื่องก่อนถึงวันเด็ก

  
    กิจกรรมก่อนงานวันเด็กของสวนใต้ร่มยางในงานพืชสวนโลกได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมสนุกสนาน รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับยางพาราจำนวนมาก
ที่สวนใต้ร่มยาง ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานสำหรับเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่เข้าชม โดยเป็นกิจรรมชิงรางวัลเช่นผู้ที่สามารถโยนลูกเทนนิสลงกระป๋องได้ก็จะได้รับรางวัล เป็นสิ่งของที่ทำจากไม้ยางพาราเช่น ที่รองแก้ว แก้วน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอื่นเครื่องก่อนที่จะถึงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2550 ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานร่วมสนุกอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น สำหรับสวนใต้ร่วมยางซึ่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ได้จัดขึ้นเป็นนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพการผลิตยางพาราไทย ตลอดจนวิถีชีวิตความเป้นอยู่ของชาวสวนยาง ภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยพื้นที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่แปลงทดลองยางพาราของกรมวิชาการเกษตร ด้านทิศเหนือของหอคำหลวง เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่
โดยนิทรรศการที่จัดแสดง แบ่งเป็น 9 สถานีความรู้ ประกอบด้วนสถานีที่ 1 สร้างสวนยางใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สถานีที่ 2 วิถีชีวิตพร้อมพึ่งพาตน สถานีที่ 3 น้ำพระทัยจักรีวงศ์ รินหลั่งล้น สถานีที่ 4 ความรู้ยล ลัดผลนิ้วมือเดียว สถานีที่ 5 พลังแสงอาทิตย์อบยาง ช่วยโลกเขียว สถานีที่ 6 หยดน้ำยางแปรเปลี่ยนแผ่น หลังเก็บเกี่ยว สถานีที่ 7 พืชสวนเขียวให้ร่มยาง สล้างผลิ สถานีที่ 8 เทิดพระราชดำริ ฝายชะลอความชื้น และสถานที่ 9 มั่งคั่ง ยั่งยืน เลี้ยงสัตว์ในสวนยาง
โดยทั้ง 9 สถานีจะมีนักวิชาการเกษตรคอยให้คำแนะนำตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีมัคคุเทศก์อาสาสมัครอีก 70 คน คอยนำผู้เข้าชมศึกษาหาความรู้ ตามสถานีต่างๆ ตลอดเส้นทาง
 
12 มกราคม 2550 , 16:57 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่