ชาวไทยอาข่าจากเชียงรายนำการแสดงมาร่วมที่สวนโครงการหลวงในงานพืชสวนโลก

  
    โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จ.เชียงราย นำศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยอาข่ามาร่วมแสดงในสวนโครงการหลวงในงานพืชสวนโลก
ชาวไทยอาข่าจากโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้น ที่สวนโครงการหลวง ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 โดยจะทำการแสดงเป็นเวลา 7 วัน ระหว่าง 11-17 มกราคม 2550 นี้
สำหรับการแสดงส่วนใหญ่จะเป็นการนำเอาการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษ มาจัดแสดงโดยคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ของชาวไทยอาข่าภายในโครงการ เช่น การแสดงของงานประเพณีขึ้นปีใหม่ หรืองานรื่นเริงอื่น ๆ ซึ่งจะมีการเล่นลูกข่าง เล่นกระบอกไม้ไผ่ รำวง หรือการประยุกต์เอาการทำงานฝีมืออย่างการทำด้ายมาเป็นท่ารำ เป็นต้น
นอกจากนั้น ภายในโครงการหลวงยังจัดแสดงตามปกติแบ่งเป็น 5 โซนคือ โซน เอ แสดงให้เห็นถึงหมู่บ้านชาวเขาก่อนก่อตั้งโครงการหลวง โซน บี เป็นหมู่บ้านเดิมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โซน ซี ที่จัดแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ โซน ดี แสดงตัวอย่างของพืชพันธุ์โครงการหลวงที่กำลังดำเนินการวิจัยและบางส่วนนำออกส่งเสริมแก่เกษตรกร และโซน อี เป็นร้านค้าของมูลนิธิโครงการหลวง มีสินค้าหลากหลายให้ผู้ชมซื้อเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน
 
12 มกราคม 2550 , 16:59 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่