รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุหลังจบงานมหกรรมพืชสวนโลกแล้ว สถานที่จัดงานจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

  
     ร.ศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังมาตรวจเยี่ยมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ว่า หลังจากจบงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ แล้ว พื้นที่จัดงานน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาศึกษา และถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเกษตรกรไทย และนักเรียนนักศึกษา ให้เข้าใจอย่างง่ายด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการจัดระบบการบริหารที่ดีด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า เบื้องต้นนั้นทราบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากมีงานที่เกี่ยวข้องกับสภาวิจัยแห่งชาติและกรมประชาสัมพันธ์จะเข้าไปช่วยเหลือดำเนินการก็พร้อมจะสนับสนุน
 
12 มกราคม 2550 , 23:36 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่