จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2560

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2560 พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง ชาวล้านนามาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนอัญเชิญออกแห่ ให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำสักการะ พร้อมเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2560 พระพุทธสิหิงค์ หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า พระสิงห์ เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนามาแต่โบราณ ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และต่างประเทศเคารพนับถือ ซึ่งในพงศาวดารโยนกและสิหิงคนิทาน กล่าวว่า พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 8 หรือพุทธศักราช 1700 นับจนถึงปัจจุบันได้ 860 ปี โดยกษัตริย์ลังกา 3 พระองค์ และพระอรหันต์ 20 รูป ได้ร่วมกันสร้างในพุทธศตวรรษที่ 16 พระพุทธสิหิงค์ ได้เข้ามาอยู่ในสุวรรณภูมิ จนถึงศตวรรษที่ 20 ได้เข้ามาอยู่ที่เชียงใหม่ จึงนับว่าเป็นโชคดีของชาวเชียงใหม่ที่มีพุทธรูปที่สำคัญและเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นมิ่งขวัญของชาวเชียงใหม่ ทั้งนี้ การจัดให้มีพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ก่อนที่จะอัญเชิญออกแห่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำสักการะบูชา ตลอดเทศกาลสงกรานต์ โดยวันที่ 13 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 18.00 น. จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมือง ตั้งแต่สี่แยกสันป่าข่อยมาจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งชาวเชียงใหม่ เชื่อกันว่า อำนาจบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสิหิงค์จะดลบันดาลให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และจะขจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงก็จะเบาบางให้คลายไปในทางที่ดี
 
12 เมษายน 2560 , 09:52 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย