จังหวัดเชียงใหม่ สั่งกวดขันร้านค้าที่ตั้งซุ้มขวางทางน้ำ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  
    จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้ม กวดขันร้านค้า ตั้งซุ้มขวางทางน้ำ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หากตรวจพบผู้กระทำผิดจะส่งดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งคนขายและผู้นำไปดื่มเอง ว่าที่ ร้อยตรี ทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน หรือสคล. ได้เสนอให้มีการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 และเรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดทำซุ้มในแม่น้ำ และน้ำตก ทั้งผู้ที่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจำหน่าย หรือ การที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวนำมาเอง ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และมักจะพบปัญหาตามร้านค้าที่มาตั้งบริเวณริมน้ำ หรือบริเวณที่มีน้ำไหลผ่าน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ ได้หารือกับทางกรมเจ้าท่าแล้ว และได้ข้อสรุปว่า ไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ นั่งดื่มได้ โดยจุดแม่น้ำไหลผ่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มีหลายจุดในหลายอำเภอ อาทิ อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ในปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการออกตรวจ พบว่า มีร้านค้าจำนวนมาก จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีผู้ไปนั่งดื่มทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่และมาจากที่อื่น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้แต่ละอำเภอที่มีแม่น้ำไหลผ่าน และมีการตั้งซุ้มจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำป้าย แจ้งเตือน ตลอดจนเร่งชี้แจงแก่ร้านจำหน่าย และประชาชนที่จะไปนั่งดื่ม ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งผู้จำหน่ายและผู้ดื่ม มีโทษเปรียบเทียบปรับ หากเจ้าหน้าที่ตรวจจับได้จะไม่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายใดๆทั้งสิ้น
 
12 เมษายน 2560 , 11:42 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด