รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุกรมประชาสัมพันธ์ต้องทำงานคู่กับสภาวิจัยแห่งชาติในการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

  
     รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมที่อาคารไบโอเทค ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งที่นั่นได้นำเสนอเป็นนิทรรศการ 6 เรื่องคือ การพัฒนาคุณภาพการผลิตปทุมมานอกฤดูกาล ,การสร้างเครื่อง Bioreactor , การขยายพันธุ์และผลิตกล้วยไม้ช้าง, การใช้หลอดไฟ LEDs ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอฟซิส,การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ และงานวิจัยกล้วยไม้ดินใบหมากเพื่อการส่งออก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยในการเผยแพร่งานของสภาวิจัยแห่งชาติสู่สาธารณะ เป็นการกระตุ้นให้เกิดประโยชน์จากการนำผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนำไปสู่การสร้างรายได้โดยรวม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนท้ายว่า งานแสดงผลงานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการส่งออก เป็นงานวิจัยที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่ง เพราะจะนำไปสู่การผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถนำรายได้สู่ประเทศ ดังจะเห็นได้จากกล้วยไม้และปทุมมาที่สร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท
 
12 มกราคม 2550 , 23:39 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่