รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งคุมเข้มทุกมาตรการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งคุมเข้มทุกมาตรการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ว่า ได้สั่งกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้นในทุกมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญต่อการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง ซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่ เน้นการปฏิบัติงานของจุดตรวจบนถนนสายหลัก ในช่วงที่ประชาชนเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และเน้นการตั้งจุดตรวจบนถนนสายรอง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งสั่งการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง รณรงค์เมาไม่ขับ
สำหรับสถิติจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันแรกของการรณรงค์ เกิดขึ้น 18 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 17 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากการเมาสุราเป็นอันดับ 1 และรองลงมาเป็นเรื่องของการขับรถเร็วเกินกำหนด รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
 
12 เมษายน 2560 , 16:53 น. , อ่าน 174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย