ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้แทนสายการบิน ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของล้านนา โดยมีกิจกรรมการแสดงฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสาธิตตัดตุงไส้หมู ซึ่งเป็นตุงที่ใช้ปักกองทรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการตั้งจุดสรงน้ำพระพุทธรูป ที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศอีกด้วย
สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เข้มงวดมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกันกับทหาร ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และป้องปรามการฉวยโอกาสลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งขอความร่วมมือจากสายการบิน ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเต็มขีดความสามารถ
ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 5-18 เมษายน 2560 คาดว่า จะมีเที่ยวบินที่ทำการบินเฉลี่ย 208 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 27,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ล่วงหน้ามากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน
 
12 เมษายน 2560 , 17:15 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย