เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำ พร้อมกำชับห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

  
    รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำ พร้อมกำชับห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ส่งเสริมให้เล่นน้ำสงกรานต์แบบล้านนา ที่บริเวณตลาดวโรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำ โดยทำการตรวจสอบว่ามีการลักลอบจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและกระบอกฉีดน้ำแรงดันสูงในร้านหรือไม่ เนื่องจากปืนฉีดน้ำแรงดันสูงจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำสงกรานต์ ในช่วงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยจากการสุ่มตรวจร้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่พบร้านค้าที่ลักลอบจำหน่ายปืนที่มีแรงดันสูง อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะมีการออกตรวจอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีร้านใดฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับการออกตรวจในครั้งนี้ เป็นมาตรการหนึ่งในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ให้พ่อค้าแม่ค้าเกิดความตระหนัก และป้องกันในเรื่องการจำหน่ายอุปกรณ์เล่นน้ำในช่วงงานประเพณีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของเมืองเชียงใหม่ ให้ปลอดภัยต่อประชาชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งหากมีการนำปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ไปใช้เล่นฉีดน้ำแล้ว ผู้ที่โดนฉีดอาจจะได้รับอันตราย หากฉีดเข้าบริเวณใบหน้า หรือดวงตา ขณะเดียวกันหากฉีดไปยังนักท่องเที่ยวที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย
 
12 เมษายน 2560 , 18:24 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย