อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีระบุ ประเทศไทยมีรอยเลื่อน 13 แห่ง ขณะที่การเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือเกือบ 50ครั้ง เมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นการปรับตัวสู่สมดุลหลังการไหว 5.1 ริกเตอร์เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

  
     นายอภิชัย ชวเจริญพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเปิดเผยว่า กรณีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ริกเตอร์และได้เกิดต่อเนื่องมาจนถึง 6 มกราคม 2550 แต่เป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรง ทั้งนี้พบว่าการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเกินกว่า 5 ริกเตอร์ในระยะ 30 ปี เกิดไม่เกิน 30 ครั้งที่รู้สึกได้ตั้งแต่ 3 ริกเตอร์ขึ้นไป ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าได้ตระหนกต่อเหตุแผ่นดินไหว เพราะเป็นการไหวที่ไม่รุนแรงและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างมากนัก ทั้งนี้พบว่าตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2549 – 6 มกราคม 2550 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดไม่รุนแรงประมาณ 50 ครั้ง จึงขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่าเป็นเหตุปกติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว พื้นที่ดังกล่าวก็จะต้องปรับตัวให้เข้าที่ ทั้งนี้พบว่ารอยเลื่อนในประเทศไทยมี 13 กลุ่มรอยเลื่อน รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนแม่ทา และรอยเลื่อนแม่จันส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือ ล่าสุดกรมทรัพยากรธรณีได้ให้ความรู้ประชาชนและประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้ดูแลพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัดให้ออกแบบอาคารรองรับแรงสั่นสะเทือนต่อการเกิดแผ่นดินไหว โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวด้วย
 
12 มกราคม 2550 , 23:41 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่