เชียงใหม่ จัดงาน “ม่วนใจ๋ ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2560

  
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดงาน “ม่วนใจ๋ ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2560 เน้นประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่ วัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเปิดงาน “ม่วนใจ๋ ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2560 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วัฒนธรรมประเพณีไทยนั้นเต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์ทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์ยากที่จะมีประเทศใดเหมือน ควรจะร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานให้อยู่คู่กับชาวล้านนาสืบไปและทุกฝ่ายควรได้ร่วมมือกันในการมีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมด้วย ด้านนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งาน “ม่วนใจ๋ ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” ครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองทางด้านวัฒนธรรม เน้นวิถีถิ่น วิถีไทย ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กาดหมั้วคนเมือง สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง พิธีสรงน้ำพระ ปักช่อตุงก่อเจดีย์ทราย สาธิตการตัดช่อตุง สาธิตการแต่งดาครัวดำหัวแบบล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงขับซอพื้นบ้าน และการแสดงมหกรรมกลองล้านนาจากเครือข่ายศิลปินตัวจริงแห่งดินแดนล้านนา อันแสดงถึงศิลปะอันทรงคุณค่าของชาวล้านนาสู่สายตานักท่องเที่ยวและประชาชนด้วย
 
14 เมษายน 2560 , 16:24 น. , อ่าน 186  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี