เชียงใหม่ สรุปสถิติอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตช่วงสงกรานต์วันที่ 3

  
    จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2560 สาเหตุหลักยังเกิดจากการเมาสุรา ขณะที่จังหวัดสั่งปรับแผนการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างเข้มข้น พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้กล่าวสรุปผลการปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วง 7 วัน ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า วันที่ 13 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 32 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 37 คน เป็นชาย 27 คน และหญิง 10 คน โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ อำเภอแม่แตง จำนวน 6 ครั้ง รองลงมาเป็นอำเภอพร้าว อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่อาย จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายทั้ง 2 คน อยู่ในอำเภอพร้าว และอำเภอสันป่าตอง สะสมมีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ จำนวน 30 ครั้ง โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากที่สุด คือ การเมาสุรา จำนวน 16 ครั้ง รองลงมาเป็นการขับรถเร็วเกินกำหนดจำนวน 12 ครั้ง สำหรับประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนในอบต./หมู่บ้าน จำนวน 13 ครั้ง ถนนกรมทางหลวงจำนวน 12 ครั้ง สถิติช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เวลา 16.01 – 20.00 น. โดยผู้ประสบเหตุสูงสุดจะมีอายุตั้งแต่ 15-19 ปี เกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับขี่มากที่สุด 30 คน รองลงมาเป็นผู้โดยสาร 9 คน และคนเดินถนน 1 คน ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งให้มีการปรับแผนในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบูรณาร่วมต่าง ๆ ให้เพิ่มการสังเกตอาการของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงผู้ร่วมเดินทาง หากพบมีอาการง่วงนอนให้นำไปพักผ่อนในจุดตรวจ จุดสกัด ให้หายจากอาการง่วงนอน อ่อนเพลีย ก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อ รวมถึงให้เข้มข้นในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ด้วย หากพบให้จับดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 
14 เมษายน 2560 , 16:43 น. , อ่าน 172  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี