จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ปรับแผนบูรณาการความปลอดภัย สนับสนุนด่านชุมชน อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง หลังผ่านเทศกาลสงกรานต์มาสี่วัน สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ 4 วันที่ผ่านมา ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกอำเภอ ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่สนับสนุนการดำเนินการ ด่านชุมชน อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสกัดผู้มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ โดยหากพบผู้ที่มีพฤติกรรมเมาสุราขอให้ยึดกุญแจรถไว้จนกว่าจะสามารถขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบูรณาการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจ เพื่อยังยั้งผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การให้ผู้โดยสารนั่งท้ายรถกระบะและเปิดฝาท้ายกระบะ พร้อมให้ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคบังคับของพาหนะทุกคัน ตลอดจนขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ โดยการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายสถานบริการอย่างเคร่งครัด ทั้งการจำหน่ายในสถานที่ห้ามจำหน่าย ช่วงเวลาการจำหน่าย การจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี การจำหน่ายในลักษณะเร่ขายบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โซนนิ่ง และสถานที่จัดงานภาคเอกชน และการเปิด-ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างเข้มงวด สำหรับ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 31 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ทำให้สถิติในช่วง 4 วันที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 114 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 119 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากการเมาสุรา และการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ยานพานหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือถนนในหมู่บ้าน/ชุมชน และส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ ช่วงอายุที่มีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี
 
15 เมษายน 2560 , 17:39 น. , อ่าน 181  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด