ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามโบราณล้านนา

  
    ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดขบวนแห่ดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตามประเพณีโบราณ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ซึ่งภายในขบวนสระเกล้าดำหัว มีนายอำเภอทั้ง 25 แห่ง รวมถึงองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดขบวนสระเกล้าดำหัวตามโบราณแบบล้านนาอย่างครบถ้วน จำนวน 50 ขบวน โดยมีทั้งหมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง ขบวนช่างฟ้อน ร่วมขบวนกันอย่างสวยงาม ตระการตา ทั้งนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคนที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้าน สำหรับการจัดงานสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณที่จะมีขบวนสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พร้อมเครื่องบรรณาการ ที่ได้ถือปฏิบัติมาตราบจนปัจจุบัน โดยนิยมทำกันในวันพญาวัน
 
15 เมษายน 2560 , 18:24 น. , อ่าน 207  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด