ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำจุดตรวจชุมชนต้องเข้มแข็ง

  
    ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ นำด่านตรวจชุมชนเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุ ย้ำด่านตรวจชุมชนทุกอำเภอต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือสั่งการส่งไปยังอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้ด่านตรวจหรือจุดตรวจชุมชน เป็นแนวทางในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยในปีนี้แม้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ แต่จำนวนของผู้เสียชีวิตลดลง ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำไปยังด่านตรวจชุมชนทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ชุมชนต้องมีความเข้มงวดในการสกัดไม่ให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่รถ เนื่องจากสถิติที่ผ่านมา พบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ สาเหตุเกิดจากการเมาสุราแล้วขับขี่รถ และเป็นคนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 เมษายน 2560 นี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการถอดบทเรียน ว่าที่ผ่านมาการปฏิบัติงานต่างๆ มีจุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะด่านตรวจชุมชนที่ขณะนี้ยังขาดอุปกรณ์ในการทำงาน และบุคลากรยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อวางแผนให้ในช่วงเทศกาลต่อไปจะได้นำสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงมาปรับใช้ในแผนการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป สำหรับ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วง 5 วันที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 140 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 145 ราย และมีผู้เสียชีวิต 10 ราย ซึ่งมีสถิติลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากการเมาสุราแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ และส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
 
16 เมษายน 2560 , 14:19 น. , อ่าน 192  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด