ประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่

  
    ประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่หลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ จัดรถเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเดินทาง ยืนยันไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน บรรยากาศการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ หลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เริ่มคึกคัก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 เริ่มมีประชาชนเข้าคิวกันซื้อตั๋วโดยสารเป็นจำนวนมาก ด้านนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้มีการสำรองรถเสริมขากลับจากเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งปกติจะมีรถโดยสารจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพมหานคร ปกติ 105 เที่ยว ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารเต็มหมดแล้ว สำหรับวันที่ 16 เมษายน 2560 ได้มีการเตรียมรถเสริมไว้จำนวน 35 คัน ตอนนี้มีผู้โดยสารจองตั๋วแล้ว 22 คัน ส่วนในวันที่ 17 เมษายน 2560 ได้มีการเตรียมสำรองรถเสริมไว้เช่นกัน ทั้งนี้ในส่วนของการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้มีการเสริมรถขาเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น ยืนยันว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างในการเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามยังคงมีการคุมเข้มเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์และการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งยังไม่พบการฝ่าฝืน หรือพบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด ขณะเดียวกันได้ฝากถึงพี่น้องประชาชน คนที่จะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดต่างๆ ควรมีการจองตั๋วล่วงหน้า เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการเตรียมการเรื่องรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ส่วนที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ นายสมคิด ลีลอย นายสถานีรถไฟเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 เม.ย.2560 นี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนรถเสริมจากเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพมหานครเพิ่ม 1 ขบวน คือช่วงเวลา 18.30 น. จากเดิมที่มีเพียง 3 ขบวนเท่านั้น และในวันที่ 17 และ 18 เมษายน 2560 จะได้มีการจะเพิ่มตู้โดยสารจำนวน 1-2 โบกี้ ต่อขบวน จากจังหวัดเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาการเดินทางเวลา 15.30 น. และ ขบวนรถเที่ยว 17.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟอีกด้วย
 
16 เมษายน 2560 , 16:01 น. , อ่าน 174  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด