จังหวัดเชียงใหม่ เตือนรับมือพายุฤดูร้อน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนรับมือพายุฤดูร้อน พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังพายุฤดูร้อน โดยอาจจะมีการเกิดพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบบริเวณภาคเหนือ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทั้งนี้ ได้มีวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกำชับอำเภอทั้ง 25 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน ให้จัดชุดร่วมเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยของทางราชการตลอดเวลา ดูแลเด็กไม่ให้ออกไปเก็บลูกเห็บเล่น เพราะอาจจะทำให้ได้รับอันตรายจากลูกเห็บตกได้
 
16 เมษายน 2560 , 17:11 น. , อ่าน 186  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด