ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนประชาชนระยะนี้ฝนตกได้ในบางพื้นที่

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนประชาชนในระยะนี้อาจจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และฝนตกในบางพื้นที่ นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ ภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองประมาณ ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตะวันตกของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 19-23 เม.ย.2560 อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส สำหรับเกษตรกรที่ปลูก พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ระยะนี้มีฝนตกสลับกับอากาศร้อนในบางวัน ผู้ที่ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในช่วงฤดูฝนนี้ควรรอให้มีฝนตกสม่ำเสมอและดินมีความชื้นเพียงพอจึงค่อยลงมือปลูก เพื่อป้องกันพืชที่ปลูกขาดน้ำในช่วงเจริญเติบโต ส่งผลให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกใหม่ควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ นอกจากนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงเนื่องจากอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
 
18 เมษายน 2560 , 08:59 น. , อ่าน 171  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด