คปภ.จ.เชียงใหม่ จ่ายเงินชดใช้สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ให้ทายาทผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ และจ่ายเงินชดใช้ ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีบทบาทในการกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิประโยชน์ส่งไปยังทายาทผู้ประสบภัยจำนวน 15 ราย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เพื่อให้ขอรับการสนับสนุนแจ้งแก่ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงความช่วยเหลือ โดยจะได้รับการชดใช้ ในกรณีผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บไม่เกิน 30,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 35,000 บาท ในกรณีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับการชดใช้สูงสุด 300,000 บาท ในกรณีผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูกและได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้เงินชดเชยรายวันๆละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน หากกรณีผู้ประสบภัยจากรถเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี หรือไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ให้ยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ที่ สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกจังหวัด หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112730-2 ในวันและเวลาราชการ
 
18 เมษายน 2560 , 17:43 น. , อ่าน 183  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี