ภาพรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พอใจภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง ย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียน วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ว่า ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ ลดลง โดยอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 5.95 จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 15.38 และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.74 ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดบนถนนอบต.และถนนในหมู่บ้าน ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการถอดบทเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มอย่างเข้มงวด เช่นการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการยึดใบอนุญาตและห้ามจำหน่ายทันที พร้อมให้ทุกอำเภอตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่เมาแล้วขับ โดยให้สืบข้อเท็จจริงถึงแหล่งจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ รวมถึงการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนให้ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน และร่วมกันแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
18 เมษายน 2560 , 17:52 น. , อ่าน 209  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด