คณะกรรมการวัดศรีสุพรรณ ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ครูพระบรมครูพิฆเนศ ถวายทานข้าวสารสูงเท่าองค์พระพิฆเนศ ถวายเป็นพระราชกุศล

  
    คณะผู้บริหารวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ครูพระบรมครูพิฆเนศ และถวายทานข้าวสารสูงเท่าองค์พระบรมครูพิฆเนศ จากโครงการ ช่วยชาวนา ตามนโยบายของรัฐบาล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ คณะกรรมการช่างสิบหมู่ และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ครูพระบรมครูพิฆเนศ ซึ่งช่างสิบหมู่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่สักการะของเหล่าช่างศิลปะดุลโลหะ และเงิน (ต้องเงิน) ของชุมชนวัวลาย โดยมีพิธีถวายข้าวสารเจ้าหอมมะลิชั้น 1 และข้าวสารเหนียวมะลิชั้น 1 รวมกัน 216 กระสอบ น้ำหนักกว่า 10 ตัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านนายสวรรค์ แคว้นไทสง และนางสาวนรินทรา วัฒนจินดา คณะกรรมการจัดงานไหว้บรมครูพิฆเนศของช่างสิบหมู่ วัดศรีสุพรรณ (อุโบสถเงิน) เปิดเผยว่า เชิญชวนร่วมกันบริจาคปัจจัยซื้อข้าวสารจำนวน 216 ถุง เพื่อถวายองค์พระพิฆเนศให้กองสูงเท่ากับองค์พระ เพื่อจะได้รับอานิสงส์มากมายเท่าเมล็ดข้าว บูชาข้าวสารกระสอบละ 1,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา หลังการประกอบพิธีไหว้บรมครูพิฆเนศปีนี้แล้ว คณะกรรมการ จะมอบข้าวสารถวายไปยังวัด สำนักปฏิบัติธรรม สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ในการนี้ คณะเจ้าภาพได้สั่งซื้อข้าวสารช่วยเหลือชาวนาตามโครงการของรัฐบาล โดยซื้อจากสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จำนวน 108 กระสอบ และจากสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จำนวน 108 กระสอบ ตามนโยบายของรัฐบาล
 
19 เมษายน 2560 , 11:43 น. , อ่าน 213  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย