มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานประจำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
ที่บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เสด็จเป็นองค์ประธานนั่งปรกแผ่เมตตาจิตในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา
สำหรับแนวการจัดสร้างพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล จะมีลักษณะแบบศิลปะล้านนา (เชียงใหม่-ลำพูน) แบบเชียงแสน (สิงห์ 1) ปางมารวิชัย มีขนาด หน้าตักกว้าง 126 เซนติเมตร สูงจากฐานที่นั่ง 168 เซนติเมตร มีฐานรองรับติดกับองค์พระสูงประมาณ 50 เซนติเมตร หล่อด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ปิดทองทั้งองค์ สำหรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล จะได้นำไปประดิษฐานยังอาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสร้างเหรียญและพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชา และร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0 – 5394 - 4444 และ 0 – 5394 -1303
 
20 เมษายน 2560 , 15:30 น. , อ่าน 181  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย