จังหวัดเชียงใหม่จัดสรรงบ 16 ล้านบาทพัฒนาสุดยอดหมู่บ้านหัตถกรรม OTOP ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว 8 หมู่บ้านนำร่อง แนะนำนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP

  
     นายสมศักดิ์ สุทธิสาร พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่า แนวทางการดำเนินงานพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2548 นั้น จะดำเนินการส่งเสริม OVC หรือ OTOP Village Champion หรือสุดยอดหมู่บ้านหัตถกรรม OTOP ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติงบประมาณจังหวัดเพื่อดำเนินการ 16 ล้านบาท ใน 8 หมู่บ้าน เพื่อขยายผลเชิงหัตถกรรม ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวในหมู่บ้าน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมเชื่อมโยงหมู่บ้านหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด และสถานที่ท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน แทนการออกหาตลาดภายนอก ให้ประชาคมในหมู่บ้านคิดเอง และมีหน่วยงานราชการเป็นพี่เลี้ยง โดยเน้นหลัก 3 P คือ Product หรือผลิตภัณฑ์ต้องดี Place สถานที่ต้องสะอาดพร้อม และ People หรือคนต้องมีทัศนคติที่ดี และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน รู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งหากนักท่องเที่ยวได้ยินชื่อก็จะนึกถึงผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านนั้นทันทีเช่น หากพูดถึงบ้านถวาย ต้องคิดถึงไม้แกะสลัก เป็นการสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกคือบ้านต้นเปา อ.สันกำแพง(กระดาษสา), บ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง(หัตถกรรม), บ้านป่าบง อ.สารภี(เครื่องจักสาน),บ้านเหมืองกุง อ.หางดง (เครื่องปั้นดินเผา), บ้านดงป่าซาง อ.สันป่าตอง(กระดาษสา),บ้านหม้อ อ.สันกำแพง(เครื่องกลึงไม้มะม่วง), บ้านสบวิน อ.แม่วาง(เรือใบจำลอง) และบ้านป่าแดด อ.แม่แจ่ม(ผ้าตีนจก) โดยจะคัดเลือกหมู่บ้านเหล่านี้เข้าชิงชนะเลิศระดับเขต และระดับประเทศเพื่อรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีด้วย
 
, อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่