อธิบดีกรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้รับแจ้งว่าร้านอาหารที่เชียงใหม่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปรับประทานจำนวนมาก

  
    ราคาสินค้าอาหารทั้งพืชผักและเนื้อสัตว์ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการขึ้นราคาผิดปกติ หลังจากอธิบดีกรมการค้าภายในเข้าตรวจสอบที่ตลาดประตูเชียงใหม่ จากที่ได้รับแจ้งว่าที่เชียงใหม่มีผู้ใช้บริการร้านอาหารและภัตตาคารจำนวนมาก
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน เดินทางมาตรวจสอบราคาสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจุดแรกได้ไปตรวจสอบที่ตลาดสดประตูเชียงใหม่ ทั้งสินค้าอาหารประเภทพืชผักและเนื้อสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากได้รับแจ้งว่าที่เชียงใหม่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารและภัตตาคารจำนวนมาก เกรงว่าจะมีการขึ้นราคา สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้บริโภค แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีปัญหาการขึ้นราคาผิดปกติแต่อย่างใด
อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวถึงการแก้ปัญหาราคาสุกรมีชีวิตในขณะนี้ด้วยว่า จากการจัดโครงการเนื้อสุกร 2 กิโล 100 บาท ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตกลับมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 32-33 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ผู้เลี้ยงไม่ขาดทุน และราคาเนื้อสุกรในตลาดลดลงมาเป็นกิโลกรัมละ 80 บาท ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย
 
13 มกราคม 2550 , 12:12 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่