มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน Northern Digital Expo 2017

  
    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน Northern Expo 2017 รวมสุดยอดบริษัทด้านดิจิทัล ไอที ครั้งแรกในภาคเหนือ ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ตัวแทนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตร และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Northern Expo 2017 เพื่อมุ่งพัฒนาให้ประเทศก้าวสู่ดิจิทัล อีโคโนมี อย่างเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจาก 15 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบปะผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง หรือการก้าวสู่การเป็น Start Up โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ และเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ด้านนายพีรพงษ์ ดวงรัตน์ นักส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานด้านดิจิทัล expo ครั้งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือเท่าที่เคยจัดมา โดยได้รวมบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัล ไอที จากทั่วประเทศ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ หรือ Start Up ด้านดิจิทัล ไอที ผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนและแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย และเป็นการสร้างโอกาสของผู้ประกอบการภาคเหนือทั้งใหม่และเก่า เพื่อให้เกิดไอเดียและเกิดรูปแบบใหม่ ๆ ด้านธุรกิจ และที่สำคัญยังได้พบปะผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการของตนเองได้ สำหรับงาน Northern Digital Expo 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 พฤษภาคม 2560 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม เวิร์กช็อป การนำเสนอผลงานของนักศึกษา การจัดนิทรรศการกว่า 200 บูธของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงการเสวนาด้านดิจิทัลที่น่าสนใจ
 
21 เมษายน 2560 , 15:15 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย