ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนย่านถนนท่าแพ จัดกิจกรรม หมุดไม้ หมายเมือง

  
    ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนย่านถนนท่าแพ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “หมุดไม้ หมายเมือง” ปักหมุดไม้ ต้นแรกบนถนนท่าแพ สร้างความร่วมรื่นและพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองเชียงใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น
ที่วัดแสนฝาง ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนย่านถนนท่าแพ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “หมุดไม้ หมายเมือง” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครง Spark U Chiangmai มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองเชียงใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ซึ่ง “หมุด” หมายแรก คือ การนำต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูน ถือเป็นต้นไม้ประจำชาติ และชาวเชียงใหม่เรียกว่า ต้นลมแล้ง มาปลูกลงบนเกาะกลางถนน บริเวณด้านหน้าวัดแสนฝาง ซึ่งเป็นประตูเมืองเดิมในอดีต เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวแห่งแรกบนถนนท่าแพ ซึ่งถนนสายนี้เป็นหนึ่งใน 2 ถนนสายหลักที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น ทางโครงการจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ให้พื้นที่ทางเท้า ตลอดจนพื้นที่ว่างภายในวัดและสถานที่สำคัญต่าง ๆ บนถนนท่าแพให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อภาพรวมของเมืองเชียงใหม่
ด้านนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เนื่องจากอยากเห็นเมืองเชียงใหม่กลับมามีบรรยากาศเหมือนในอดีต มีต้นไม้สร้างความร่มรื่น ซึ่งการเลือกปลูกต้นราชพฤกษ์เป็นต้นแรกในถนนท่าแพ ก็มีการสอบถามความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในย่านถนนท่าแพด้วยว่า ควรจะปลูกต้นไม้ชนิดไหน หลังจากมีการปัก “หมุดไม้” ต้นแรกแล้ว ก็จะมีการขยายปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในถนนท่าแพอย่างแน่นอน ในเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังวัด บนถนนท่าแพ โดยจะขอปลูกต้นราชพฤกษ์ในพื้นที่วัดบริเวณริมกำแพงวัด เนื่องจากทางเท้าบนถนนท่าแพมีพื้นที่น้อย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนาเรื่อง “ความสำคัญของต้นไม้ในเมืองใหญ่” โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ พระสงฆ์ และประชาชนย่านประตูท่าแพ รวมทั้ง มีการแสดงดนตรีของเยาวชนจากอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ชื่อวง ดิเกฮูลู บูเก๊ะยารง มาขับกล่อมสร้างความเพลิดเพลิน ร่วมปลุกหัวใจสีเขียวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั่วเมืองเชียงใหม่อีกด้วย
 
22 เมษายน 2560 , 16:19 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย