รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกอำเภอให้ปฏิบัติตามแผนการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างเคร่งครัด

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกอำเภอให้ดำเนินการตามแผนการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเคร่งครัด หลังพบการลักลอบเผาในพื้นที่ สปก. ส่งผลให้ค่า PM 10 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามแผนการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของอำเภอ หลังผ่านพ้นช่วง 60 วันห้ามเผา พบว่า ในบางอำเภอมีการลักลอบเผาในพื้นที่ สปก. ไม่ปฏิบัติตามแผนที่ส่งมาให้ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้แนวโน้มค่า PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น สูงสุดอยู่ที่ 102 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ ติดตามตรวจสอบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแผนการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเคร่งครัด ให้ถือปฏิบัติตามแผนทั้งการกำหนดพื้นที่ และช่วงเวลาการเผา และกำชับให้นายอำเภอทุกแห่ง แจ้งท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ปฏิบัติตามลำดับการเผาอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยเสือไฟ และหน่วยป่าไม้ ร่วมกับชุดอาสาสมัครยังคงเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามเข้าในพื้นที่ป่า โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้ชุดลาดตระเวนทั้งเจ้าหน้าที่อุทยาน ทหาร และอาสาสมัครในชุมชนลาดตระเวนอย่างเข้มข้นต่อเนื่องต่อไป เพราะเป็นพื้นที่พิเศษของจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ขอให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า มุ่งเน้นไม่ให้เกิดการสะสมของหมอกควัน รวมถึงขอให้งดเผาในระหว่างที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 หากพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มสูงถึง 110 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ศูนย์อำนวยการสั่งการ จะขอให้ทุกพื้นที่หยุดเผาทันที
 
25 เมษายน 2560 , 09:20 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย