เชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 พร้อมระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะมีการอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมโภชตลอด 5 วัน และเดินขึ้นดอยสุเทพ ในช่วงค่ำของวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมการจัดงานให้เหมาะสม รวมถึงการจัดการด้านการจราจร การจัดสถานที่ การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น สำหรับ การจัดงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเชียงใหม่ โดยลูกหลานชาวเชียงใหม่จะมาร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ โดยจะมีขบวนพระภิกษุสงฆ์ และขบวนของคณะต่างๆ และประชาชน จะเริ่มเดินกันตั้งแต่ตอนเย็น จุดเริ่มต้น คือ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่สักการะยิ่งของชาวเชียงใหม่ และเดินไปตามถนนเรื่อยๆ ตามเนินเขาจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จะมีจุดบริการให้แก่ประชาชน ซึ่งแต่ละจุดจะมีอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ แจกให้กับผู้ที่ร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพฟรี โดยมาจากแรงศรัทธาของชาวเชียงใหม่ มีทั้งบริษัทห้างร้าน วัดต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปร่วมงานงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามมีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดเส้นทาง ตลอดจนขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมรักษาความสะอาด ทิ้งขยะในจุดที่จัดไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหาขยะเกิดขึ้น
 
25 เมษายน 2560 , 10:23 น. , อ่าน 182  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด