สปข.3 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสและผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในวันปีใหม่เมือง

  
    คณะผู้บริหารนำบุคลากรและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้เกษียณอายุราชการ และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เนื่องในวันปีใหม่เมือง นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมกันนำน้ำขมิ้นส้มป่อยพร้อมเครื่องสระเกล้าดำหัว ทำพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร กับอดีตข้าราชการอาวุโสของกรมประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือตอนบน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่เมือง ตามธรรมเนียมของชาวล้านนา จากนั้น นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรนายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้อวยพรขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเจริญด้วยสุขภาพกาย สุขภาพใจ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา และขอให้ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
 
25 เมษายน 2560 , 16:23 น. , อ่าน 186  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี