ญี่ปุ่นจัดแสดง สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์นักปั่นจักรยาน "มูราตะบอย" ครั้งแรกในประเทศไทย ในงานพืชสวนโลก

  
    ญี่ปุ่นจัดแสดง สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์นักปั่นจักรยาน "มูราตะบอย" ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 2 โอกาสพิเศษในงานวันชาติญี่ปุ่นและวันเด็กแห่งชาติ ในงามหกรรมพืชสวนโลกฯ ที่บริเวณสวนภายในอาคารของประเทศญี่ปุ่น ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่ จ.เชียงใหม่ ประเทศญี่ปุ่นได้จัดให้มีการแสดงสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์นักปั่นจักรยาน "มูราตะบอย" ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความสนใจนากนักท่องเที่ยวและเด็กและเยาวชนที่เข้าเที่ยวงาน เป็นอย่างมาก โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม นี้ วันละ 4 รอบ ได้แก่วันเสาร์ที่ 13 มกราคม เวลา 11.00-11.15 น. /12.30-12.45 น./15.00-15.15 น./16.30-16.45 น. และวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม เวลา 11.00-11.15 น. /12.30-12.45 น./14.00-14.15 น./15.30-15.45 น. "มูราตะบอย"หรือ มูราตะเซซัคคุง เป็นหุ่นยนต์ขี่จักรยาน สูง 50 เซนติเมตร หนัก 5 กิโลกรัม บริษัท มูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ได้ผลิตขึ้นและนำไปแสดงผลงานอีเล็กทรอนิกส์ CEATEC JAPAN มีการทรงตัวได้ดีเยี่ยม สมารถขับขี่ในเส้นทางที่มีความกว้างเพียงแค่ 20 มิลลิเมตรเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามรถปรับความเร็วในการขี่จักรยานตัวเองได้ รวมถึงสามารถหยุดและกลับตัวเมื่อสิ้นสุดเส้นทางด้วยตัวเอง
 
13 มกราคม 2550 , 16:02 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ถนอม ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่