ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนให้เตรียมรับมือสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง รวมถึงพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 และแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง และพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้
นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน การคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม 2560 ลักษะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน แต่ในบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ เนื่องจาก ยังคงมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง จากนั้น ช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีเพิ่มมากขึ้น และตกต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณ 40 – 60 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบางวัน ซึ่งปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ
ทั้งนี้ ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง ในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยยังคงมีพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ ประชาชนควรระมัดระวังและเตรียมการป้องกันพายุฤดูร้อนดังกล่าวไว้ด้วย โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน และ 8 – 10 พฤษภาคม 2560 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ บริเวณภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรงไว้ด้วย
 
26 เมษายน 2560 , 15:27 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย