รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งชื่นชมและมอบแนวทางการทำงานให้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

  
    รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจให้หน่วยงานพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์เพื่อประชาชนต่อไป ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับการสำรวจกลุ่มผู้ฟังและการบริหารจัดการคลื่นวิทยุ เอ เอ็ม ซึ่งผลสำรวจทั่วประเทศชี้ว่ามีปริมาณผู้ติดตามรับฟังรายการจากคลื่นวิทยุ เอ เอ็ม ลดลง ขณะที่คลื่นวิทยุ เอ เอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคลื่นวิทยุ เอ เอ็ม ที่มีรายการของชาวชนเผ่าม้ง เมี่ยน (เย้า) อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) กระเหรี่ยง ลีซู และไทยใหญ่ ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ฟังชนเผ่าจำนวนมาก ทั้งนี้ รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จึงเห็นควรให้สนับสนุนการผลิตรายการในคลื่นวิทยุ เอ เอ็ม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป พร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมบรรยากาศความเป็นกันเองและสภาพแวดล้อมที่สะอาดน่ามองของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงชื่นชมการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของผู้บริหาร ที่สามารถบริหารงานและบุคลากรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวหน้าจนได้รับรางวัล สวท.ดีเด่นระดับเขต พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้พัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์เพื่อประชาชนต่อไป
 
26 เมษายน 2560 , 16:58 น. , อ่าน 176  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี