กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมจัดดนตรีในสวน สัญจรจังหวัดเชียงใหม่

  
    รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม ดนตรีในสวน สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน ที่ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 แถลงข่าวการจัดกิจกรรมดนตรีในสวน สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมดนตรีในสวนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ คืนความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนผ่านบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินชื่อดัง และศิลปินล้านนา ภายใต้แนวคิด กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน ในรูปแบบของการจัดงานดนตรี โดยใช้ชื่อตอนว่า เมืองทองเมืองไทย เชียงใหม่เมืองงามวัฒนธรรม สุขล้ำดนตรีในสวน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานดนตรีในสวน สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ กิจกรรมบริการประชาชนจากหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ และการแสดงดนตรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด แนวคิดแรกเมืองทองเมืองไทย เป็นการถ่ายทอดบทเพลงที่สื่อถึงความงามของแผ่นดินไทย แนวคิดที่สอง เชียงใหม่เมืองงามวัฒนธรรม เป็นการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความงามของวัฒนธรรมเชียงใหม่โดยศิลปินล้านนา และแนวคิดที่สาม สุขล้ำดนตรีในสวน เป็นการแสดงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงใหญ่ที่จะมาร่วมแสดงให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวได้ชมกัน ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับกิจกรรมดนตรีในสวน เป็นกิจกรรมที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการคืนความสุขให้ประชาชนในรูปแบบของกิจกรรมภาคบันเทิง ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก
 
26 เมษายน 2560 , 18:58 น. , อ่าน 324  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด