ชลประทานเชียงใหม่มั่นใจน้ำเพียงพอ หากไม่มีการเพาะปลูกเพิ่ม หวั่นเกิดกรณีพิพาทแย่งน้ำเหมือนปีที่ผ่านมา

  
    ชลประทานเชียงใหม่มั่นใจน้ำเพียงพอ หากไม่มีการเพาะปลูกเพิ่ม หวั่นเกิดกรณีพิพาทแย่งน้ำเหมือนปีที่ผ่านมา ชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ชี้แจงประชาชนมั่นใจปีนี้น้ำเพียงพอ หากไม่มีการเพาะปลูกนอกฤดูเพิ่มเติม ย้ำกำหนดมาตรการควบคุมการบริหารจัดการต้นทุนน้ำแล้ว หวังไม่เกิดกรณีพิพาทระหว่างชาวสวนกับชาวนาเหมือนในปีที่ผ่านมา นายอัธยา อรรณพเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เปิดเผยว่า ปีนี้คาดว่าปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวมถึงปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติในช่วงฤดูแล้ง อยู่ในภาวะเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ประชาชนรวมถึงเกษตรกรจะมีความต้องการใช้น้ำสูง และเกิดภาวะภัยแล้งในบางพื้นที่ จึงทำการปรับแผนโดยกำหนดให้มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ำ กำหนดระดับน้ำในแม่น้ำปิงแต่ละจุด และควบคุมการปิดกั้นทางน้ำหรือการดำเนินการกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมกับเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำต่างๆ เพราะจะทำให้ต้องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเจือจางน้ำเสีย รวมถึงเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จะมีน้ำกักเก็บไว้เกินกว่าร้อยละ 50 ที่น่าห่วงจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต.บ้านกาด อ.สันป่าตอง และอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ย้ำว่า ปริมาณน้ำเพียงพอแน่นอน หากไม่มีการเพาะปลูกเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมาสามารถส่งน้ำให้ทุกภาคส่วนได้ โดยไม่ขาดแคลน ขณะเดียวกันได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดปลูกข้าวรอบ 3 หรือกรณีราษฎรไม่งดเว้นก็ควรจะชะลอหรือเลื่อนการปลูกข้าวรอบ 3 เป็นต้นเดือนมิถุนายน 2560 เนื่องจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ไม้ผล มะม่วง ลำไย จะออกผลแล้ว จะทำให้บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและช่วยลดกรณีพิพาทระหว่างชาวสวนกับชาวนาได้
 
27 เมษายน 2560 , 11:56 น. , อ่าน 181  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี