เชียงใหม่ เตรียมจัดตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปรัง) ปี 2560 หวังเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายข้าวเปลือกให้เกษตรกรและสามารถกระตุ้นอำนาจในการต่อรองมากขึ้น

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปรัง) ปีการผลิต 2560 เน้นให้เกิดกลไกการแข่งขันการรับซื้อข้าวเปลือกให้มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายข้าวให้แก่เกษตรกรด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดจัดตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปรัง) ปีการผลิต 2560 ในพื้นที่ 4 อำเภอ คาดหวังให้เกิดกลไกการแข่งขันการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น โดยเน้นเกษตรกรให้ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ซึ่งควรเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกในระยะพลับพลึง หมายถึง ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ที่นับจากวันที่ข้าวออกดอกไปแล้ว 28-30 วัน การเกี่ยวข้าวในระยะนี้จะได้น้ำหนักดีที่สุด การขัดสีดีได้เมล็ดข้าวสวย ใส เต็มเมล็ด หรือควรเป็นข้าวที่ครบอายุการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพตรงความต้องการของตลาด โดยภายในงานเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่ายจะได้พบกับผู้ซื้อหลายราย เครื่องชั่งน้ำหนักได้มาตรฐาน เครื่องวัดความชื้นถูกต้อง ราคาสมควรแก่คุณภาพข้าว และมีเจ้าหน้าที่ความดูแลให้ความเป็นธรรมทุกขั้นตอน โดยกำหนดให้ครั้งแรก จัดขึ้นในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัด อำเภอสันป่าตอง ครั้งที่สอง วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ สหกรณ์นิคมสันทรายจำกัด อำเภอสันทราย ครั้งที่สาม วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดจำกัด อำเภอดอยสะเก็ด และครั้งที่สี่ วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ณ ท่าข้าว ศ.ชินพงศ์ อำเภอฝาง ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2659 ถึง 61 และสำนักงานเกษตรอำเภอพื้นที่จัดงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
 
27 เมษายน 2560 , 12:01 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี