ประปาภูมิภาคเชียงใหม่เตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำพร้อมออกใบเสร็จปลอม

  
    การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปา พร้อมออกใบเสร็จปลอมที่ระบุการแจ้งตัดน้ำประปาหากไม่รีบจ่ายโดยด่วน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ประกาศเตือนภัยให้ประชาชนระวังกลุ่มมิจฉาชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำ โดยการแจ้งให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำประปาโดยด่วน พร้อมโชว์ใบเสร็จปลอมที่ระบุสถานะเตือนตัดการใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค และให้ชำระกับผู้ที่มาเรียกเก็บทัน ซึ่งหากไม่ชำระกลุ่มมิจฉาชีพจะมีพฤติกรรมข่มขู่ว่าจะตัดมาตรวัดน้ำทันที การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ขอแจ้งให้ทราบว่า การประปาส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าน้ำประปาโดยตรงที่บ้านของผู้ใช้น้ำ ย้ำโปรดอย่าชำระค่าน้ำประปาแก่ผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเรียกเก็บเงินโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากพบผู้มีพฤติกรรมเช่นนี้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หมายเลขฉุกเฉิน 191 ทันทีหรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5323 3477 และ 0 5323 3479 ถึง 80 ในวันและเวลาราชการ
 
28 เมษายน 2560 , 11:49 น. , อ่าน 170  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี