กฟผ.นำเด็กด้อยโอกาสเที่ยวงานพืชสวนโลก ฯ

  
    กฟผ.นำเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน กว่า 200 คน เที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2549 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)นำเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน จำนวนกว่า 200 คน เที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 โดยใช้ชื่องานว่า “จู๋งละอ่อนแอ่วพืชสวน ม่วนใจ๋ไปกับ กฟผ.” โดยนำชมสวนน้ำพระทัย กฟผ. สวนโครงการหลวง สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ลานราชพฤกษ์ และชมการแสดงต่างๆ ที่เวทีคีตอุทยาน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้รับความรู้ ประสบการณ์และมีโอกาสเข้างานพืชมหกรรมพืชสวนโลก ฯ นอกจากนี้ กฟผ.ยังได้จัดให้มีการประกวดระบายสีภาพสวนน้ำพระทัย กฟผ. ชิงทุนการศึกษา ที่สวนน้ำพระทัย กฟผ. โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ. กมลทิพย์ บุญยัง รางวัลที่ 2 ด.ช. อรรถพล ปัญญายิ่ง และรางวัลที่ 3 ด.ญ.บุษบา รักษ์ทา
 
13 มกราคม 2550 , 16:03 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ถนอม ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่