จังหวัดเชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนสถานที่สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อความเหมาะสมในทุกด้าน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จากบริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติระบุชัดเจนแล้วว่า จะมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สำหรับการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้ที่บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมทุกด้าน เป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะใช้พื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาร่วมพิธี
สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ชมรม กลุ่มแม่บ้าน สถานศึกษา และโรงเรียนต่างๆ พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ แต่ต้องรอรูปแบบที่ชัดเจนจากส่วนกลางเพื่อให้เหมือนกันทั้งหมด โดยจะมีการสอนให้กับทุกอำเภอ ซึ่งอยากให้หนึ่งคนทำให้ตนเองหนึ่งดอกแล้ว ทำเผื่อคนอื่น ๆ ด้วย ซึ่งรูปแบบที่ชัดเจนน่าจะได้รับจากส่วนกลางประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน ส่วนดอกไม้จันทน์ที่จะนำเข้าไปร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการตกลงกันว่า จะใช้ “ดอกทองกวาว” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของรูปแบบพระเมรุจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ รอความเรียบร้อยในทุกด้านแล้วเสร็จจะส่งให้ทุกอำเภอเริ่มดำเนินการพร้อมกัน รวมถึง การเข้าร่วมงานในรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ หรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อถวายความอาลัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
28 เมษายน 2560 , 18:01 น. , อ่าน 201  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย