กองพลทหารราบที่ 7 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 6

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาหน่วย กองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบ 6 ปี พร้อมมุ่งมั่นให้หน่วยมีความพร้อมและทันสมัย เพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ ที่กองพลทหารราบที่ 7 พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาหน่วย กองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบ 6 ปี โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อดีตข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลกองพลทหารราบที่ 7 และครอบครัว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง กองพลทหารราบที่ 7 จัดตั้งขึ้นตามที่รัฐบาลได้ให้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงกลาโหม คำสั่งกองทัพบก ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 มีที่ตั้งปกติถาวร ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของกองพลรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปัจจุบันมี พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ กรมทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 17 และหน่วยขึ้นตรง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 การปฏิบัติภารกิจสำคัญของหน่วย ได้แก่ การจัดกำลังป้องกันชายแดน การจัดกำลังสนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน การจัดกำลังสนับสนุนภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดกำลังกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 3 การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย รวม 9 โครงการ และการปฏิบัติงานอื่นๆ เมื่อได้รับมอบภารกิจจากหน่วยเหนือ จากนั้นทำพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตั้งอยู่หน้าบริเวณลานหน้ากองพลทหารราบที่ 7 พร้อมทั้งปลูกต้นไม้มงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ด้วยความภาคภูมิ สมดังคำขวัญ “พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น”
 
29 เมษายน 2560 , 19:36 น. , อ่าน 234  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี