จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

  
    ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 แรงงานเชียงใหม่ ร่วมใจ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดเจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปรำปี 2560 “แรงงานเชียงใหม่ ร่วมใจ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงานได้ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อน้อมถวายความอาลัย ความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของสถานประกอบกิจการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ร่วมทำบุญสร้างหอพระไตรปิฏก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีสถานประกอบกิจการ นายจ้างและลูกจ้างร่วมทำบุญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 437,724 บาท การบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การเทศนาธรรม ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา กับการลด ละ เลิก ยาเสพติด การมอบเงินบริจาค “แรงงานคนละ 9 บาท ช่วยกาชาด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของกาชาด จำนวน 113,269 บาท การออกโรงทานของหน่วยงานและสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ และการมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จำนวน 31 คน
 
1 พฤษภาคม 2560 , 13:48 น. , อ่าน 168  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย